26 marca 2022 09:00 - 27 marca 2022 17:00 Szkoła Akupunktury Tradycyjnej, Grudziądzka 27, Bydgoszcz

KURS PODSTAWOWY UAT

Leczenie bólu i innych dolegliwości za pomocą ujednoliconej teorii akupunktury.
Logiczny model wyjaśniający interakcje meridianów w akupunkturze.

Przyjdź na kurs, aby zrozumieć, dlaczego punkty są tam, gdzie się znajdują i jakie są ich działania na ludzkim ciele.

Kurs podstawowy rzuca nowe spojrzenie na teorię TCM i stosowanie punktów akupunktury, daje pełne zrozumienie zasad funkcjonowania meridianów.

Jasne uczenie się i praktyczne cele w połączeniu z systematycznym logicznym rozwojem pomysłów i koncepcji są podstawą stylu nauczania Jonathana. Bierze on złożone teorie i dzieli je na zrozumiałe segmenty, które opierają się na sobie nawzajem i kierują ucznia do jego własnego zrozumienia i zastosowania koncepcji.

Leczenie bólu z zastosowaniem dystalnych punktów akupunktury. Kurs został oparty na artykule “Podstawy teorii meridianów”, który wydrukowano we wrześniu 2012 roku w Journal of Chinese Medicine, po latach nauki i praktyki u dr Tana. Ten kurs wyjaśni i umożliwi pełne, logiczne zrozumienie tego, jak i dlaczego meridiany współpracują między sobą oraz jak użyć tych informacji w celu zwiększenia swojej skuteczności terapeutycznej. Jest to nieocenione źródło informacji, które umożliwi akupunkturzyście zrozumieć w jaki sposób dobrać określone punkty akupunktury do dalszej terapii swoich pacjentów. W TCM naucza się, że każdy punkt ma swoją określoną rolę i działanie, często te wskazania podawane są w utartych formułach, protokołach, bez wyjaśnienia dlaczego tak jest i w jaki sposób ten punkt tak naprawdę oddziałuje na nasz organizm. Ten kurs udzieli kursantowi odpowiedzi na te pytania, oraz da akupunkturzyście pełne przekonanie co do działania i efektywności swojej terapii.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:
• ocenić dolegliwości bólowe, ortopedyczne i inne fizyczne dolegliwości stosując teorię meridianów i opracować odpowiedni plan leczenia
• rozumieć klasyczne działania punktów akupunktury na podstawie zasad logiki, a nie wyuczonych formuł
• rozumieć działanie punktów akupunktury na podstawie położenia punktu na danym meridianie, oraz poprawią swoje umeijętności diagnostyczne w oparciu o meridiany
• staną się bardziej pewni w swojej terapii i będą mieli lepsze rezultaty kliniczne

Plan kursu:
Dzień 1

 • Wprowadzenie do teorii interakcji meridianów
 • Odniesienie do I Ching i Ling Shu
 • Podstawowe obrazowanie ciała
 • Odwrócone obrazowanie ciała
 • Podział sześciu systemów
 • Prezentacja na podstawie modelu zegara
 • Prezentacja zintegrowanej teorii akupunktury i jej zasad
 • Krok po kroku, logiczne wyjaśnienie modelu
 • Wizualna prezentacja modelu w działaniu, logiczne zrozumienie jego funkcjonowania

Dzień 2

 • Interakcje meridianów
 • Przypadki kliniczne i rozwiązania

Metoda równoważenia została po raz pierwszy wprowadzona na Zachodzie przez zmarłego doktora Richarda Teh-Fu Tan w latach 80-tych. Dr Tan znany na całym świecie, dzielił się swoim głębokim zrozumieniem systemu meridianów i ich interakcji z tysiącami studentów na 4 kontynentach. Jego wkład w świat akupunktury nie może być lekceważony.

Każde działanie, wskazanie i funkcję punktu można wyjaśnić i zrozumieć za pomocą klarownej logiki. Wiedza o tym, dlaczego punkt działa, zwiększa skuteczność i wykorzystanie wspomnianego punktu. Pozwala także na inteligentne połączenie punktów w celu uzyskania najlepszych wyników klinicznych.

Rozbieżne teorie chińskiej medycyny zostały zunifikowane, aby stworzyć skuteczne protokoły leczenia dla praktyki klinicznej. Ta jednocząca teoria umożliwia pogodzenie rozumowania naukowego oraz tradycyjnego chińskiego.

Miejsce: Szkoła Akupunktury Tradycyjnej, Grudziądzka 27, Bydgoszcz

Sprzedawca: Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy

Rezerwacja miejsca Cena Zamów

 

Kategorie: